طاووس برنجی 16 اینچ

گلدان لب ساده 10 اینچ

اسب رو دم 40 اینچ

زرافه برنجی 24 اینچ

گلدان کشمیری 18 اینچ

mehdihandicrafts.com 2011- 1390 (Update 2017-1396) | SouResHjaN.Com طراحی و توسعه توسط شرکت سورشجان