شیر برنجی 12 اینچ

گلدان لب ساده 8 اینچ

زرافه برنجی 36 اینچ

اسب رو کره 36 اینچ

قلیان برنجی

mehdihandicrafts.com 2011- 1390 (Update 2017-1396) | SouResHjaN.Com طراحی و توسعه توسط شرکت سورشجان