شیر برنجی 10 اینچ

گلاب پاش کتابی

طاووس برنجی 6 اینچ

قندان پایه دار 16 اینچ

آهو جفتی برنجی 10 اینچ

mehdihandicrafts.com 2011- 1390 (Update 2017-1396) | SouResHjaN.Com طراحی و توسعه توسط شرکت سورشجان