دولفین خمیده برنجی 12 اینچ

گلدان کشمیری 3 تیکه 40 اینچ

شیر برنجی 16 اینچ

قندان برنجی 1

درنا برنجی 24 اینچ

mehdihandicrafts.com 2011- 1390 (Update 2017-1396) | SouResHjaN.Com طراحی و توسعه توسط شرکت سورشجان